Select Page

Sukuseurat keräävät yhteen jonkin sukuhaaran jäsenet tai tietyn kantaisän tai -äidin jälkeläiset. Seurat toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin ja niiden tärkeintä tapahtuma on yleensä sukukokous. Suomessa on olemassa myös Sukuseurojen Keskusliitto, joka on virallisesti rekisteröity yhdistys, jonka toiminta ei perustu ainoastaan vapaaehtoisvoimiin.

 

Sukuseurat aktivoivat yhteydenpitoa

Sukuseurat syntyvät sukututkimuksenharrastajien tai muuten suvusta kiinnostuneiden toimesta. Sukututkimusharrastus keskittyy monella nimenomaan oman suvun vaiheiden tutkimiseen ja sitä kautta lähtee innostus kerätä oman suvun jäsenet yhteen sukukokouksen muodossa. Toiminta saattaa laajentua siten, että perustetaan oma sukuseura – joko rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön.

Sukuseuran perustaminen johtaa väistämättä siihen, että täytyy miettiä yhdistyksen tulopuolta. Vaikka toiminta itsessään olisi toteutettu vapaaehtoisvoimin, monenmoisia kuluja syntyy silti. Näin ollen sukuseurat keräävätkin jäseniltään jäsenmaksuja. Jäsenmaksut ovat kuitenkin pieniä, joten ne harvoin nousevat kynnyskysymykseksi uusille jäsenille. Jäsenmaksu saattaa olla esimerkiksi 10 tai 20 euroa varinaiselta sukulaisjäseneltä ja hänen perheenjäseniltään 0 €, 5 €, tms. Jokainen sukuseura määrää itse vuosikokouksessa kunkin vuoren jäsenmaksun suuruuden. Joskus on tarpeen kohottaa jäsenmaksua, jos yhdistyksellä on tiedossa esimerkiksi isompi sukukokous tai jokin seuran yhteinen julkaisu tai matka. Rahaa toimintaan voidaan koota myös myymällä sukutuotteita samaan tapaan kuin artistit myyvät fanituotteita.

Sukuseurat perustavat itselleen verkkosivut, joissa heidän on helppo jakaa sukuun liittyvää tietoa siitä kiinnostuneille. Osa seuroista lähettää jäsenilleen myös sähköposteja, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Nykyisin sukuseurat löytyvät myös somesta eli ainakin Facebookissa saattaa olla sivu tai ryhmä oman suvun edustajille.

Sukuseurat aktivoivat sukua merkittävästi. Kun joukossa on muutama aktiivi, he järjestävät tapahtumia ja vievät sukututkimusta eteenpäin. Sukukokoukset ovat yleensä pidettyjä tapahtumia, joissa tavataan sellaisiakin sukulaisia, joihin ei muuten pidetä yhteyttä. Aktiivit inspiroivat monesti myös muita aktiivisempaan yhteydenpitoon sukulaisten kesken.

 

Sukukokoukset tärkeintä toimintaa

Sukuseurojen näkyvintä toimintaa ovat sukukokoukset. Yleensä seura järjestää sukukokoukset kerran vuodessa ja kokouksen ajankohta ja paikka päätetään vuosikokouksessa. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua sääntömääräisiin vuosikokouksiin ja päästä vapaasti vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin.

Sukukokouksessa voi olla jotakin ohjelmaa tai se voi olla vain tervehdyssanoilla varustettu yhteinen ruokailu. Kukin seura toimii omalla tavallaan, joka sopii parhaiten suvun jäsenille. Sukuseuran ohjelmaosuuteen saattaa kuulua esimerkiksi muistelupuheita, joissa suvun jäsen kertoo muistoja menneistä. Yhteislaulut kuuluvat toisten sukukokousten vakio-ohjelmaan. Myös visailut tai pienet näytelmät saattava sisältyä sukukokousten ohjelmaan, jos sukuun kuuluu paljon aktiivisia jäseniä.
Jos suvun jäsenistöllä on erikoistaitoja, niitä voidaan hyödyntää sukukokouksen ohjelmassa. Esimerkiksi laulajat, kuorot ja muusikot esiintyvät usein sukukokouksissa. Myös kirjailijat tai runoilijat haastetaan usein lukemaan tuotantoaan ääneen. Ohjelmassa voi olla mitä vain.

 

Sukuseurojen keskusliito

Suomessa on yksi kattoyhdistys kaikille sukuseuroille. Sukuseurojen keskusliitto perustettiin vuonna 1979. Sen päätehtävä on tukea jäsenseurojen toimintaa ja keskusliitto vastaa myös sukuseurojen edunvalvonnasta. Sukuseurojen keskusliitolla on tällä hetkellä 110 yhdistystä jäsenenään eli 110 sukuseuraa kuuluu emojärjestöön. Todellisuudessa Suomessa on kuitenkin moninkertainen määrä sukuseuroja. Kaikki sukuseurat eivät ole virallisesti rekisteröityjä yhdistyksiä ja seurojen joukko on muutenkin kovin kirjavat. Todellista sukuseurojen määrää on vaikea arvioida.

Sukuseurojen keskusliitto julkaisee Sukuviesti-lehteä, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehden voi tilata kestotilauksena kotiinsa ja sitä ei myydä irtomyynnissä. Sukuseurojen keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenet saavat alennusta lehtitilauksista. Sukuviesti lehdessä on mielenkiintoisia artikkeleita sukututkimukseen liittyen ja siellä kerrotaan myös paljon jäsenseurojen toiminnasta inspiroiden lukijoita aktivoitumaan omassa sukuseurassaan.

Sukuseurojen keskusliitto tukee ja neuvoo kaikki sukututkimuksesta kiinnostuneita tahoja. Keskusliitto tuottaa myös painettuja tietopaketteja, esimerkiksi erilaisia oppikirjoja tai sukututkimukseen liittyviä käsikirjoja kannattaa tiedustella Sukuseurojen keskusliitolta.